Atık(su)ların geri dönüşümü ve onların mahalli kullanımları tarımsal ve ilişkili gıda sanayisi açıdan çok ilginç sonuçlar doğurabilir. Böylece enerji, su ve besin yeniden kullanılabilir doğal döngü tamamlanmış olur. Uluabat Karacabey’deki Sütaş süt fabrikası kapsamında inek gübreleri enerji üretim amaçlı (elektrik ve buhar) çürütülmekte. Bu projede gübre çürütücüde katı ve sıvı olarak ayrıştırılmakta, daha sonra bu sıvı fraksiyon yapay sulak alanda arıtılıp deşarj edilmekte. Katı fraksiyon içindeki struvit fosfor da organik gübre üretiminde kullanılabilmekte. Yenilenebilir tüm kaynaklar fabrika etrafındaki çiftçiler tarafından kullanılabilmekte.

Uluabat, Karacabey’deki süt fabrikası entegre üretim yapmakta. Hayvan yeminden, kendi sütlerini üretecek ineklere kadar aynı alan içinde üretim yapılmakta. Sütaş grubu aynı zamanda taşeron hizmetleri veren gruplara da sahip. Enfaş enerji fabrika için atık su arıtma ve enerji geri kazanım servislerini yürütmekte. Tarfaş ise grup bünyesinde veterinerlik hizmetlerini ve yem üretimini sağlayan bir çiftçilik şirketi. 18,000 m3 kapasiteli biyogaz tesisi fabrika sahasında elektrik enerjisi üretmek (2,2 MV) ve işletme içerisindeki buhar ihtiyacını karşılamak amaçlı inşa edilmiştir. Gübre elek bir seperatörle sıvı kısmından ayrılmakta ve elde edilen sıvı fraksiyon bir tankta depolanmakta ve oxidasyon çukuruna, lagüne veya komşu çifçilere genel kullanım amaçlı gönderilebilmektedir. Katı fraksiyon ise depolanıp tarımsal gübre amaçlı yakın çevrede kullanılmaktadır.

Bu proje sırasında fosfat struvit formda geri kazanılacak. Sıvı fraksiyon ise yapay sulak alanda arıtılıp güvenle deşarj limitlerine getirilecek veya tarımsal sulama amaçlı kullanılabilecek. Struvit formda üretilen fosfor ise organik gübre üretiminde kullanılabilecek. Bu projenin asıl amacı doğal arıtma yöntemlerinin (yapay sulak alan) Türkiye’de tanıtılması ve anaerobik çürütme sonrası değerli kısımların yeniden kazanılmasıdır. Bu pilot uygulama ile kaynakların tarımsal alanlarda ve bağlantılı gıda sanayinde ekonomik ve çevresel amaçlı değerlendirilmesi açısından örnek bir çalışmadır.

LeAF – BV Water ve EES International işbirliği ile kayakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanmış, verimlilik ön plana çıkarılmıştır. İşbirliği ile tamamlayıcı bilgiler, deneyimler ve teknolojiler uygulamaya koyulmuştur. Bu projedeki ortak çalışma sayesinde süt fabrikalarındaki atık(su)lar kaynağa dönüştürülmüş (enerji, fosfat, azot, organik karbon ve su); Uluabat – Türkiye’de örnek bir çalışmaya imza atılmıştır.