Bu sektördeki uygulamalarımız genellikle bitki ve hayvan yetiştiricileri ile ilgilidir. Her iki alan da yüksek kalite suya ihtiyaç vardır ve bu bazı zamanlarda bir sorundur: bitkilerin yetişmesi için toprak gübrelenebilir ve hava uygun şartlarda olabilir ancak su her zaman istenen miktarda ve kalitede olmayabilir. Bu gibi durumlarda kullanımdan veya deşarj etmek için suyu arıtılması gerekebilir.

Her iki durumda düşük işletme maliyetli bir çözüm istenir ve çözüm mutlaka az zahmetli olmalıdır. Global Wetlands sizin işinizde ihtiyaç duyduğunuz yüksek kalite suyun temini için yağmur suyu geri kazanım ile kombine edilen bu çözümleri sağlayabilir.

Uygulanan çözümler:

  • Dikey akışlı yapay sulak alanlar
  • Yatay akışlı yapay sulak alanlar
  • Paket arıtma uygulamaları (IPU)
  • Yağmur suyu geri kazanım sistemleri
  • Gri su geri kazanım sistemleri

Süt hayvanları yetiştiriciliğindeki en ciddi sorun atık suyun içindeki süttür. Protein ve yağ içeren bu tip atık sularda pek çok arıtma sistemi çalışmakta zorlanır, ayrıca bu atıkların su doğasına yükleri de çok ağırdır. Global Wetlands olarak bu soruna uygun çözümler sunmaktayız. Dünya çapında süt hayvanı yetiştiricileri için yapay sulak alan filtreleri verimli ve sürdürülebilir sonuçlar sağlamaktadır.

Örnek çalışma

Hollanda’da atık suların deşarjı için çok sıkı mevzuatlar vardır. Ülkenin özellikle kuzeyindeki pek çok süt hayvanı yetiştiricisi Global Wetlands’e 1200 litre/gün atık suyun (taşıma ve depolama tanklarından gelen durulama suları) arıtılması için ulaştı: sonuçta mükemmel bir çözüm bulundu, gelişmiş bir yatay sulak alanla atık su biyolojik olarak çözünebilir hale getirildi. Beeksma ailesi bu filtreyi 2009 yılından beri kullanmakta, atık suyu iyi bir şekilde arıtmakta.