Su geri kazanım

Su hayat kaynağı olan çok değerli bir maddedir. Pek çok durumda yağmur suyunu ve gri suyu yeniden kullanılabilir hale getirmek iyi bir kazanımdır. Gelişmiş ülkelerde içme suyunun çok ucuz olması geri kazanım uygulamalarının sayısını düşürmekte, fakat pek çok kurak (ve bazen az gelişmiş) ülkelerde su geri kazanımı kesinlikle bir ihtiyaçtır.

Global Wetlands olarak geri kazanım için iki yol önermekteyiz:

  • Yağmur suyu geri kazanım (çatıdan temiz su deposuna)
  • Gri su geri kazanım (evsel atıklardan ikincil kullanımlara)

Yağmur suyu geri kazanım

Dünyanın neredeyse tüm kesimlerinde bazı yerlerde fazla bazı yerlerde daha az olsa da yağmur yağmakta. Ürünlerimizle bu suyu kolayca yüksek saflıkta içme suyu kalitesine getirebiliriz. Yağmur suyu tarımsal sulama amaçlı (çiçek bahçeleri, ekin ve çim gibi) veya tuvalet rezervuarlarında sifonik amaçlı kullanılabilir.

Pek çok batılı ülkede insanlar günlük yaklaşık 30 – 40 litre suyu tuvalet rezervuarlarında kullanılmakta. Çatı alanı genişliğinize göre bu suyu toplayıp hızlı bir filtrasyondan geçirip yeraltında betonarme bölünmüş bir tankta depolayabilir buradan da binada tuvalet rezervuarında veya sulama amaçlı kullanabilirsiniz. 

Gri su geri kazanım

Eğer atık suyunuzu geri kazanmaya karar verdiyseniz nerede kullanabileceğinizi merak ediyorsunuzdur. Oldukça iyi bir kaliteye sahip bu sular süzülebilir veya ikincil amaçlar için yeniden kullanılabilir hale getirebilir.

Arıtılmış atık su pek çok amaçla kullanılabilir; tarımsal sulama, temizlik, tuvalet rezervuarları veya süs havuzları dolumu. Yağmur suyu ile kullanım amaçları örtüşmektedir bu sebeple pek çok uygulamada yağmur suyu ve gri su birleştirilip geri kazanılabilir, bu iki atık su aynı tankta depolanıp arıtılabilir.

Gri su musluklarının kapalı olduğundan daima emin olun, bu sular önünde membran filtrasyon uygulamaları olmadan tek başına içme suyu olarak asla kullanılmamalıdır.

Global Wetlands olarak size geri kazanım ile ilgili önerilerde bulunmaktan memnuniyet duyacağız.