Sanayi uygulamalarından kaynaklı atık sular deterjan, solvent, ağır metal veya organik içerik gibi ciddi kirleticilerle yüklüdürler. Bu kirleticileri geleneksel yöntemlerle arıtmak ciddi bir maliyet oluşturmaktadır, bu sular her işletmeye özel önerdiğimiz çözümlerle değerlendirilebilir.

Kullandığımız teknolojinin üzerine birkaç spesifik ilave ile problemlerin % 90’nını etkili bir şekilde çözmek mümkün.

Global wetlands olarak geliştirdiğimiz çözümler diğerlerinden farklıdır, çünkü biz; güvenilir, verimli ve düşük işletme maliyetli, kolay bakılabilen sistemler önermekteyiz. Doğru bir şekilde tasarlanan sistemler sistemler sorunsuz bir şekilde senelerce çalışmaktadır.

Global Wetlands çözümleri, kanalizasyon sistemlerine su deşarjı mümkün olmayan yerlerde bulunan fabrikalar için başarılı bir arıtma sağlar. Petrol ve gaz endüstrisi, maden ve taş ocakları uygulamaları buna iyi birer örnektir. Arıtma tesisi atıkları da önemli kirlilik oluşturuculardır ve çevre için ciddi bir tehdittirler. Bu sebeple sorunu sahada çözmek gerekir.

Ayrıca kentsel çevrelere yakın yerlerde, yüksek oranda tehlikeli içerikler sebebiyle atık suyun kanalizasyona doğrudan deşarjı her zaman mümkün değildir.

Pek çok durumda atık sular bir ön arıtma tesisinden geçerek kanalizasyona deşarj edilir. Sanayiye uyarlanmış sistemlerimiz sorunlarınızın çözümünde çok etkili olacaktır.

Her bölgede deşarj limitleri birbirinden farklı olabileceğinden işletmelere özel çözümler üretmek gerekir: Global Wetlands olarak memnuniyetle sorunlarınızı araştırıp size kabul edilebilir çözümler sunabiliriz. Lütfen daha fazla bilgi ve fiyatlandırmalar için bize ulaşın.

Uygulanan çözümler:

  • Dikey akışlı yapay sulak alanlar
  • Yatay akışlı yapay sulak alanlar
  • Paket arıtma uygulamaları (IPU)
  • Çürütücü ve çöktürücü tankları (yukarıdaki uygulamalarla beraber)

Sistemlerimiz hakkında daha fazla bilgi için “ projeler” kısmına göz atabilir veya bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Doğal gaz üretim tesisi yer altı suyu arıtma

Hollanda’nın kuzey kesimlerinde Kuzey Denizi’nden doğalgaz çıkarılırken geride su buharı atıkları ve çeşitli kirlilikler bırakılmaktadır.

Tesisteki bir sızıntı tankından yeraltı suyuna yüksek seviyede benzen ve klorlu hidrokarbonlar karışıp kirlilik oluşturmakta. Global Wetlands olarak yaptığımız dikey akışlı pilot tesis ile yeraltı suyu kirliliğinin arıtımı mümkün hale getirilmiştir. Bu tesis 1999 yılından beri sorunsuz çalışmakta ve şu etkileyici sonuçlar çıkmaktadır: girişte 300 μg/l olan benzen değeri sistemden < 1 μg/l olarak çıkmakta! Tesis şu anda yaklaşık 40 m3/gün atık su arıtmaktadır.