Restoran ve otel uygulamalarında atık su miktarı sezona (tatil), toplantı ve organizasyonlara, havaya ve diğer öngörülemeyen faktörlere bağlıdır. Sonuç olarak bu alanda ortaya çıkan atık su miktarı yıllar içinde değişkenlik göstermektedir.

Global Wetlands evsel paket arıtma üniteleri (IPU) 500 kişi/gün’e kadar tasarlanabilir ve düzensiz akışları veriminden bir şey kaybetmeden tolare edebilir.

Avrupa’daki otel ve restoran sayısının artışı ile toprak altına inşa edilen IPU sistemlerimizle çatıdan toplanan yağmur suyu ile karıştırılarak elde edilen çıkış suyu süs havuzlarında veya sulamada kullanılabilmek mümkündür. Mutfak kısmından gelecek atık sular yağ ve gres ayırıcılardan geçtikten sonra IPU’ya giriş yapmalıdır.

Yapay sulak alan uygulamaları atık su uygulamalarında güvenli ve verimli bir yoldur, bu sayede daha düşük maliyetlerde daha etkili arıtmalar gerçekleştirilip su yeniden kullanılabilir hale getirilebilir.

Uygulanan çözümler:

  • Dikey akışlı yapay sulak alanlar
  • Paket arıtma uygulamaları (IPU)
  • Çürütücü tank (yukarıdaki uygulamalarla beraber)
  • Yağmur suyu geri kazanım sistemleri
  • Gri su geri kazanım sistemleri

Örnek Çalışma

Hollanda’da “Het Blaakven” adlı restoran 1996 yılından beri dikey akışlı yapay sulak alanları kullanarak duşlardan ve mutfaktan toplanan sularını arıtmaktadır. Sistem devreye alındığı günden beri herhangi bir duruş yaşanmadan çalışmaktadır. Yapılan yatırım ile atık su için ödenen para miktarından yıllar içinde ciddi bir kazanım elde edildi.