Bir IPU (evsel paket arıtma ünitesi) sistemi; çöktürme, havalandırma ve biyolojik arıtma proseslerinin gerçekleştiği tankların birbirine bağlı çalıştırılmasıyla elde edilen ufak atık su arıtma tesisleridir. Bu sistemlerin avantajı çok düşük bir alana ihtiyaç duymalarıdır. Tüm sistem toprak altına yerleştirilebilir ve orta ölçekli bir hane için gerekli alan 8 -10 m2 arasıdır. Bu sistem için çoğunlukla arka bahçelere yerleşim tercih edilir. Çıkış suyu kalitesi çok yüksektir, böylece basit bir uygulama ile su deşarj kriterlerine uygun hale getirilebilir.

Toprak altı üniteler toprak üzerinde sadece menhol kapaklar görünecek şekilde 90 kişiye kadar kapasitelerde yapılabilir. CWF için yeterli alan bulunmadığı durumlar için pratik bir çözümdür. Daha yüksek kapasiteler (500 kişiye kadar) istendiğinde yer üstü sistemler de dizayn edilmektedir.

Kompakt IPU nasıl çalışır?

IPU’nun arıtma prosesi paralel çalışan aerobik ve anaerobik arıtma prosesleri kombinasyonuna dayanır. CWF sistemlerinden en büyük farkı; IPU sisteminde suyun bir tanktan diğerine pompalanması ve bu esnada mekanik havalandırma yapılan polipropilen ve beton tanklardan oluşmasıdır. Bu şekilde atık su etkili bir şekilde arıtılır. Arıtma etkisi CWF’den biraz daha düşüktür ancak bu durum düşük alan ihtiyacı gerektirmesi ile tolare edilebilir.

Kalite ve Sertifikasyon

Global Wetlands kompakt IPU sistemleri, Hollanda Su ve Atık Su Arıtma Bilimsel Enstitüsü (KIWA) tarafından verilen en yüksek düzeyde kalite sertifikalıdır. Ayrıca Kanada’da bu seviyede bir sertifika almak için gerekli işlemler devam ediyor.

Uygulamalar

Global Wetlands IPU sistemleri atık suyun bertarafı ile ilgili kısıtlamalar olan kulübeler, kamp alanları, restoranlar ve çevreye duyarlı alanlar için oldukça ideal çözümlerdir. Diğer uygulamalar ise suyun yeniden kullanılmasının ihtiyaç olduğu marinalar, gemiler ve kurak yerleşim alanlarıdır. Tanklarda 15 yıllık garanti geçerlidir.