Global Wetlands olarak çevreye verilen bu zararın hafifletilmesi veya durdurulması için eşsiz bir sistem geliştirdik. Kanalizasyon taşkını sonrası suların yüzey veya yeraltı sularına karışmasını önleyici bir yapay sulak alan yaptık. Bu çözüm depolama önerilerine göre çok daha ucuz ve verimlidir.