Biz Kimiz?

GLOBAL WETLANDS

Global Wetlands dünya çapında insanlara ulaşan bir firmadır. Bu insanlar kendini doğa anaya, çevreye ve suyun kurtarılmasına adamış kişilerdir. Özellikle su konusunda, hemfikir olduğumuz konu herkesin eşit olarak; taze ve güvenilir kaynaklardan su tüketme hakkı olduğudur. Bu nedenle tüm çabamızı bu hedefe ulaşmaya odakladık.

Global Wetlands kurucusu ve CEO’su Sayın Tinus VOS, ilk ekolojik çiftçi ve peynir üreticilerinden biri olarak işe başladı ve 20 yıl sonra Dünya çapında su konusunda uzman kişileri bir araya getirerek işleri geliştirmeye devam etmekte.

1994 yılında Hollanda merkezli olarak “Brinkvos Helofytenfilters” adıyla kendi işine başladı. 2014 yılında 2000.ci yapay sulak alan filtresini (CWF) inşa ederek Avrupa’da (muhtemelen Dünya’da da) Pazar lideri haline gelmiştir. 7 ayrı ülkede de şubesi bulunmaktadır. Firma 1 Ocak 2015 itibari ile ismini “Global Wetlands” olarak yenilemiştir. Sayın Vos, “Tüm çözümler doğa ve insanlık için olması gereken çözümlerdir. Doğru ve gerekli çözüm önerilerimizle şirketimizin temel değerleri birleştiğinde Dünya genelindeki hızlı yükselişimiz açıklanabilir.”

Motivasyonumuz

 • Su: Dünyanın % 71i sularla kaplıdır,
 • Yaklaşık %1’i ise insani tüketime uygundur,
 • Dünya nüfusunun % 11’i ise taze ve temiz içilebilir su kaynaklarına ulaşamamakta.

Dünya nüfusundaki artışa karşılık ulaşılabilir su kaynaklarındaki azalma (sanayi kirliliği, iklim değişimi ve bilinçsiz kullanımdan kaynaklı) insan başına düşen su miktarını hızla aşağı doğru çekilmekte. Bu sebeple su israfı durdurulmalı ve durumu tersine çevirmeliyiz. Sao Paolo’da (Brezilya) düzenlenen uluslararası çalıştayda Global Wetlands bir bildiri yayınladı: “faydalı sanitasyon” başlıklı bu bildiride yapay sulak alanların doğa üzerindeki ikincil etkileri açıklandı.

Amacımız

Müşterilerimizle yakın işbirliği içinde, yerel koşullar ve mevzuata uygun projeler üretmekteyiz. Proje stratejimiz dört ana başlıkta toplanabilir:

 1. Bir yerden başlamak: yüksek miktarlarda kirli atık su herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğa salıverilmekte. İnsanlarda önce kendi sularını temiz tutmak ile ilgili farkındalık yaratmaya başladık ve bu her yıl giderek artmakta.
 2. Kolayca: başladığımız yer; pek çok ülkede suyun aslında çok kolay, ucuz, kabul edilebilir ve tamamen zararsız metotlarla arıtılabilmesidir.
 3. Kentsel bilincin artması: su kalitesinin (ve miktarının) kentsel ölçüde artması, kentsel nüfusun hayat kalitesinin de artmasını sağlar. Bu da daha iyi sağlık koşulları, daha çok eğitim fırsatı ve daha çok farkındalık demektir.
 4. Dünya’da daha üst seviyelerde olmak: yavaş fakat emin, Dünya’daki su durumunun gelişeceğine ve evren üzerinde yaşayan her canlının hakkı olan suyu alabileceğine inanıyoruz.

Tüm bu hareket noktalarımızın içme suyu kaynakları gelişimine, su kirliliği ile savaşmaya ve Dünya çapında doğaya salınan atık suyun hijyenik miktarının azalmasına katkıda bulunacağına inanmaktayız.

Ürünlerin girdi ve çıktılarını çok iyi biliyoruz çünkü Dünya genelinde binlerce yapay sulak alan inşa ettik. Yönetim uzmanlığımız ve teknik “inceliğimiz” rakiplerimiz karşısında daima ayakta kalmamızı sağlıyor.

– Zamanında & Kaliteli iş teslimi.

Tarafımızdan yönetilen ve inşa edilen projeler sertifikalı bir firma olmamız dolayısı ile ve ürünlere verdiğimiz garanti ile projenin her safhasında size güven verecek.

Global Wetlands tüm sonuçlardan sorumludur ve tüm işler; doğru ve zamanında yürür.

– Anahtar teslim çözümler

Global Wetlands her şeyin çaresine bakabilir! Beraber çözüme odaklanıp, koşullar ve bütçe ile ilgili anlaştıktan sonrasını bize bırakın. Size en mükemmel çözümleri geliştirmekten memnuniyet duyacağız. .

 Çalıştırma ve bakım

Proje bitimi ile sahadan ayrılmıyoruz. Bize her ihtiyaç duyduğunuzda filtrelerin bakımı, devam eden sorunlar ile ilgili daima ulaşılabilirsiniz. Seçenekler arasında sistemleri sizin için işletme de mümkündür.

Global Wetlands: Neden Atık su?

EES Global Wetlans’in Türkiye’deki Partner Firması

EES’ in kurucu ve yöneticileri; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği konularında özel, ticari, uluslararası kurumlar ve belediyelerle çalışarak 25 yılı aşkın bir tecrübe edinmişlerdir. Türkiye’nin ilk biyogaz tesisini Sütaş Karacabey Tesislerinde kuran EES, yine Sütaş Karacabey Tesislerinde hayvan gübresiyle çalışan en büyük (2.2 mW) biyogaz tesisini de kurmuştur.

EES’ in somut ve özel projeler ve görevlerde çözüm kendisi olmasının temeli olan know-how konuları şunlardır:

Yenilenebilir Enerji

 • Enerji üretimi (fosil, güneş, jeotermal, biokütle, biyogaz, rüzgar, ısı pompaları)
 • Enerji dağıtımı (ağlar, ısı yalıtımı, inşa, kurulum, bakım)
 • Kentsel ısınma (iyileştirme ve ısı verimliliği çalışmaları)
 • Atık ısı / enerji geri kazanımı
 • Enerji Denetimi / Kontrolü, enerji yönetimi, enerji izleme ve taahhüt

Mühendislik

 • Enerji tüketimi ve üretimini verimli ve temiz hale getirilmesi
 • (Biyolojik) su arıtma sistemleri dizayn edip kurmak
 • Koku Giderim Sistemleri Gıda Endüstri için dizayn edip kurmak
 • Enerji üretimi dağıtımı ve tüketimi arasındaki eksik bağlantıyı oluşturma
 • Tesislerin optimize edilmesi ve yeni verimli tesislerin kurulması konusunda know-how

Danışmanlık

 • Teori ve pratik arasındaki köprünün kurulması
 • Araştırma ve çalışmalara (kendi yaptığımız) dayanarak pratik tavsiyeler oluşturulması
 • Kamu ve özel sektör müşterilerimizin sahada işe yarayan politika ve stratejiler üretmesine yardımcı olmak
 • Proje ve programların verimli olarak yönetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda know-how
 • Kuruma/Kişiye özel hizmet ve araçların sağlanması