Gri su veya evsel atık su geri kazanımı ile elde edilen su; tarımsal sulama, endüstriyel veya evlerde ikincil amaçlı kullanımlar için uygundur. Raalte Belediyesi evsel atık su arıtma tesisi çıkış sularının yeniden kullanım çalışmaları ile ilgili bize ulaştı.

Bu amaçla Global Wetlands olarak 2000 yılında atık su arıtma çıkış suyu için toprak bir filtre tasarladı. Bu tasarımın imalatından sonra on yıl boyunca yapılan takipte istenen standartlarda (ikincil kullanım için) suyun üretildiği görüldü.