FAQ

CWF gelecek için en güçlü çözümlerdir; tüm tipteki atık suları doğal yöntemlerle çözebilen çevre dostu, sürdürülebilir ve kabul edilebilir sistemlerdir. Atık su mineral yatağın üzerine bir pompa vasıtasıyla gönderilir, su sazlık bitkilerin köklerine doğru süzülme başlar. Burada okside olup, besin olarak tüketip daha az zararlı olan moleküllere parçalanır. Filtre dolgusu altında, su drenaj borularına alınır ve buradan filtreden süzülür. Sazlıklar sonbaharın son aylarında biçilmiş olsalar bile kökler toprağın altında kaldığından kış aylarında, soğuk koşullarda aktif kalır.

Permalink


IPU kompakt bir atık su arıtma ünitesidir. Toprağın altına gömülü tasarlanır, 4 kişiden 500 kişiye kadar kapasitelerde kurulabilir.

Permalink


IPU’nun arıtma mantığı aerobik ve anaerobik proseslerin kombinasyonudur. CWF sistemlerinden farkı; kompakt yapısı, polipropilen tankların birbirine bağlanıp atık suyun sıralı tanklardan geçişinin sağlanmasıdır. Bu şekilde suyun etkili bir şekilde arıtımı sağlanır.

Permalink


Bu durum tamamen siyah ve gri su miktarları, sıcaklık, kullanılacak sazlık bitkileri gibi koşullara bağlıdır. Ancak genel kural olarak: evsel atık suda CWF, 4 kişilik bir aile için 16- 20 m2 arası olmalıdır. Günde 50 kişi ağırlayan bir kamp alanı için 170 m2 filtre alanı yeterlidir, önünde bir tampon tankla bu alan 140 m2’ye kadar düşebilir.

Permalink


CWF için ön arıtma sistemi bir çöktürme tankıdır. Burada askıda katı maddeler tankın dibine çökecektir. Bu tank biyolojik olarak aktif haldedir, yani sudaki do

0ğal gelişen bakteriler besinleri daha az zararlı formlara indirger.

Permalink


Çürütücü tank daha büyük bir ön arıtma sistemidir, büyüklük ve hacme göre daha çok kentsel uygulamalarda kullanılır. Pek çok uygulamada birbirine bağlı iki veya üç odacığa ayrılmakta, bu sayede atık su çökmekte ve arıtım başlamaktadır.

Permalink


Ön arıtma sistemleriyle aynı uygulamalardır, tek fark sedimentasyon tankında biyolojik aktivite yoktur, ölçüleri değişken olabilir.

Permalink


İki seçenek vardır, betonarme depo veya PP / PVC (plastik depolar). Betonarme depolar daha ucuza mal olsa da, depoyu yerleştirmek sıkıntılıdır. Bu sebeple plastik depolar daha uygun olabilir, yerleşimi daha kolaydır ve 20 yıl sonunda daha kırılgan olabilir, dayanımları düşüktür.

Permalink


Hayır, CWF sistemleri doğru tasarlanıp ve inşa edilirse, bakımları düzgün yapılırsa asla koku üretmez.

Permalink


Hayır, sistemde onlar için besin olacak hiçbir şey oluşmaz, bu tamamen doğal bir sistemdir.

Permalink


Hayır, bazen yeşil olanları hayvanlar tarafından yenebilir, ancak bu herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Genel olarak hayvanları birer çit vasıtası ile CWF’den uzak tutmanızda fayda vardır.

Permalink


Bir CWF sistemi doğru çalışması ve garanti şartları için bakım gerektirir. Sistemin bakımını kendiniz yapabilir veya sertifikalı bir bakım firmasına bırakabilirsiniz (önerimiz).

Yılda bir defa yapılması gereken işler:

  • Pompa kontrol: çek valf temizliği, kirin ve yüzen maddelerin temizliği, pompa temizliği, korozyon ve diğer zararlar için kontrol, güç kaynağı kontrolü
  • Çürütücü tank kontrol: ölçüm ve tank dibine çöken kısımdan numune alımı, temizlik ve zarar durum kontrolü
  • Filtre kontrol: filtre yatağı ve çakılların temizlik kontrolü, sazlıkların görsel durum kontrolü, mümkünse filtre yatağından numune alınması, sonbaharda sazlıkların biçilmesi ve filtrenin kış ayı için korunması
  • Çıkış suyu kontrol: temizlik kontrolü, çökelti kontrolü, numune alımı, koku ve berraklık kontrolü
  • Genel durum kontrolü

Permalink


Bir IPU sistemi doğru çalışması ve garanti şartları için bakım gerektirir. Sistemin bakımını kendiniz yapabilir veya sertifikalı bir bakım firmasına bırakabilirsiniz (önerimiz).

Yılda ortalama bir defa ilgilenilmesi gereken konular:

  • Pompaların kontrolü: çek valf temizliği, kirin ve yüzen maddelerin temizliği, pompa temizliği, korozyon ve diğer zararlar için kontrol, güç kaynağı kontrolü
  • Çürütücü tank kontrol: ölçüm ve tank dibine çöken kısımdan numune alımı, temizlik ve zarar durum kontrolü
  • Diğer tank kontrolleri: yüzen kirliliklerin kontrolü ve uzaklaştırılması, seviye kontrolleri
  • Filtre kontrol: filtre yatağı ve çakılların temizlik kontrolü, sazlıkların görsel durum kontrolü, mümkünse filtre yatağından numune alınması, sonbaharda sazlıkların biçilmesi ve filtrenin kış ayı için korunması
  • Çıkış suyu kontrol: temizlik kontrolü, çökelti kontrolü, numune alımı, koku ve berraklık kontrolü

Permalink


Hayır, filtre üzerinde açıkta su bulunmaz, bu sayede sinekler alan üzerine yumurta bırakamazlar. Bazı sazlık bitkileri kokuları sebebiyle bazı böcekleri çekebilir ancak etkisi minimaldir.

Permalink


Çıkış suyu arıtma ünitesi çıkışında elde edilen sudur. Normal şartlarda bu su yeraltı kaynak suları gibi temiz ve berraktır.

Permalink


Giriş suyu arıtma sistemine yönlendirilen sudur, normalde evsel atık sular giriş suyunu oluşturur, yoğun kokulu ve grimsi renktedir.

Permalink


En küçük ünite (5 kişilik) yaklaşık 450 kWh enerji tüketir. Bu da yaklaşık yılda 120 ₺’dir. Daha büyük ünitelerde tüketim biraz daha yüksektir.

Permalink


Küçük bir CWF sistemi yılda yaklaşık 5 kWh enerji tüketir. Bu da yaklaşık yılda 5 ₺’nin altındadır. Daha büyük ünitelerde tüketim biraz daha yüksektir.

Permalink


Evet, sazlıkların kök kısmı kış ayları boyunca aktiftir, ancak filtre donma ve kar yağışından korunmalıdır.

Permalink


Sazlık bitkilerinin kullanılarak su arıtma yönteminin genel adıdır. CWF buna sadece örnek bir çalışmadır.

Permalink


Suyun filtre yatağından yavaşça süzülme prosesidir.

Permalink