Bazı durumlarda evsel atık sular yeraltı suyuna karışmadan önce mutlaka zararlı besinlerden (nitrat, klor, fosfat ve amonyum gibi) arıtılmalıdır. Yapay sulak alan filtreleri bu tip sularda çok yüksek bir giderim oranı e düşük işletme maliyetleri ile çalışmaktadır. Midland ON’da ilk yapay sulak alan inşa edilmiş ve beklenen giderim oranı üzerinde verimlilikte çalışmaya devam etmektedir.