Hollanda’nın kuzey kesimlerinde yer alan doğal gaz tesisinde çevreye su buharı ve çeşitli kirleticiler bırakılarak üretim yapılmaktaydı. Bu da yer altı kaynak sularının yüksek seviyede benzen ve klorlu hidrokarbon bileşikleri ile kirlenmesine sebep olmaktaydı.

Yer altı suyundaki bu kirliliğin giderimi için dikey akışlı bir sulak alan pilot uygulaması inşa ettik. Bu yapım 1999 yılından beri sorunsuz çalışmakta ve şu etkileyci sonuçlar alınmakta: sistem girişinde yaklaşık 300 μg/l olan benzen seviyesi çıkışta < 1 μg/l değerlerine inmekte! Bu pilot uygulama günde 40 m3 yeraltı suyunu arıtmaktadır