Normalde çürütücü tanklar atık suyun bertarafı için kullanılan en küçük sistemlerdir. Bu tanklar kati kurallar ve yönetmeliklere, boyutlandırma ve konumlandırma kurallarına ve kaliteye dayalıdır.

Çürütücü tank nasıl çalışır?

Çürütücü tankın çalışma şekli atık suyun anaerobik çökelmesine ve askıda maddelerin tankın dibinde kalmasına dayalıdır. Bu toplanan maddeler tankın üst tarafında bir katman oluşturur, kalan su ise diğer tanka yönelir. Fakat ne yazık ki pek çok ülkede atıklar doğrudan yeraltı suyuna karışmaktadır. Çoğunlukla bu tanktan çıkan suyun IPU veya CWF sisteminde arıtılması önerimizdir.

Önceki yıllarda evsel amaçlı daha az kimyasal içerikli ürünler kullanılmaktaydı ve günlük atık su miktarı kişi başı 50 litreden daha düşüktü. 2000 litrelik bir çürütücü tank bertaraf için yeterliydi. Bugünlerde temizlik, çamaşır, dezenfeksiyon vb. için kullanılan kimyasal miktarı çevre için ciddi bir risk oluşturmakta. Günlük su tüketimlerinin 150 – 200 litre civarı olması sebebiyle 5000 litrelik bir çürütücü tank bile 4 kişilik bir hanenin atık su bertarafı için yeterli olmayabilir. Kullanılan pek çok kimyasal çürütücü tank içinde oluşacak mikroorganizma florası çalışması üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Böylece çürütücü tank sadece depo tankı gibi çalışır.

Bu sebeple önerimiz suyun daha etkili yöntemlerde (IPU veya CWF gibi sistemlerle) arıtılmasıdır.