Çevre yolları yağmur suları bazen yüksek oranda kirlilik içermektedir. Kentsel alanlarda bu yollarda yağmur suları mutlaka toplanıp yer altı kaynaklarına ulaştırılmalıdır. Yer altı sularında kirliliği önlemek için yapay sulak alanlar kullanılabilir.

Bu uygulama Hollanda’da pek çok alanda test edilmiş ve bu sorun için sürdürülebilir ve verimli bir çözüm olarak kabul edilmiştir.