Atık(su)ların geri dönüşümü ve onların mahalli kullanımları tarımsal ve ilişkili gıda sanayisi açıdan çok ilginç sonuçlar doğurabilir.

Details

Evsel atık su arıtımı

Bazı durumlarda evsel atık sular yeraltı suyuna karışmadan önce mutlaka zararlı besinlerden (nitrat, klor, fosfat ve amonyum gibi) arıtılmalıdır. Yapay sulak alan filtreleri bu tip sularda çok yüksek bir giderim oranı e düşük işletme maliyetleri ile çalışmaktadır. Midland ON’da ilk yapay sulak alan inşa edilmiş ve beklenen giderim oranı üzerinde verimlilikte çalışmaya devam etmektedir.

Kanalizasyon taşma problemleri kontrolü

Global Wetlands olarak çevreye verilen bu zararın hafifletilmesi veya durdurulması için eşsiz bir sistem geliştirdik. Kanalizasyon taşkını sonrası suların yüzey veya yeraltı sularına karışmasını önleyici bir yapay sulak alan yaptık. Bu çözüm depolama önerilerine göre çok daha ucuz ve verimlidir.

Çevre yolu yağmur suyu toplama & arıtım

Çevre yolları yağmur suları bazen yüksek oranda kirlilik içermektedir. Kentsel alanlarda bu yollarda yağmur suları mutlaka toplanıp yer altı kaynaklarına ulaştırılmalıdır. Yer altı sularında kirliliği önlemek için yapay sulak alanlar kullanılabilir.

Bu uygulama Hollanda’da pek çok alanda test edilmiş ve bu sorun için sürdürülebilir ve verimli bir çözüm olarak kabul edilmiştir.

 

Doğal gaz tesisi yer altı suyu arıtımı

Hollanda’nın kuzey kesimlerinde yer alan doğal gaz tesisinde çevreye su buharı ve çeşitli kirleticiler bırakılarak üretim yapılmaktaydı. Bu da yer altı kaynak sularının yüksek seviyede benzen ve klorlu hidrokarbon bileşikleri ile kirlenmesine sebep olmaktaydı. Yer altı suyundaki bu kirliliğin giderimi için dikey akışlı bir sulak alan pilot uygulaması inşa ettik. Bu yapım 1999 yılından beri…

Details

Gri su geri kazanım

Gri su veya evsel atık su geri kazanımı ile elde edilen su; tarımsal sulama, endüstriyel veya evlerde ikincil amaçlı kullanımlar için uygundur. Raalte Belediyesi evsel atık su arıtma tesisi çıkış sularının yeniden kullanım çalışmaları ile ilgili bize ulaştı. Bu amaçla Global Wetlands olarak 2000 yılında atık su arıtma çıkış suyu için toprak bir filtre tasarladı.…

Details

Atık su arıtma tesisi çıkış suyu iyileştirmesi

“De Dommel” Hapert (Hollanda)’da atık su arıtma tesisi çıkışına sulak alan uygulamaları ile ilgili bize ulaştı. Bu yapılacak uygulama ile arıtma tesisi çıkış suyundaki tüm eser besinler (karbonhidrat, amonyum gibi) giderilmesi hedeflendi. Global wetlands bu amaçla özel bir yapay sulak alan inşa ederek 2001 yılından beri tesisi çalıştırmakta. Bu proje ile biyolojik çıkış suyu arıtımının…

Details

Uluabat Türkiye’de güzel bir proje! Biyogaz tesisi atık suları için Yapay Sulak Alan çözümleri kullanılmakta

Atık(su)ların geri dönüşümü ve onların mahalli kullanımları tarımsal ve ilişkili gıda sanayisi açıdan çok ilginç sonuçlar doğurabilir. Böylece enerji, su ve besin yeniden kullanılabilir doğal döngü tamamlanmış olur. Uluabat Karacabey’deki Sütaş süt fabrikası kapsamında inek gübreleri enerji üretim amaçlı (elektrik ve buhar) çürütülmekte. Bu projede gübre çürütücüde katı ve sıvı olarak ayrıştırılmakta, daha sonra bu…

Details