“De Dommel” Hapert (Hollanda)’da atık su arıtma tesisi çıkışına sulak alan uygulamaları ile ilgili bize ulaştı. Bu yapılacak uygulama ile arıtma tesisi çıkış suyundaki tüm eser besinler (karbonhidrat, amonyum gibi) giderilmesi hedeflendi.

Global wetlands bu amaçla özel bir yapay sulak alan inşa ederek 2001 yılından beri tesisi çalıştırmakta.

Bu proje ile biyolojik çıkış suyu arıtımının çok verimli ve düşük maliyetli olduğu görülmüştür.