Tot 31 maart 2019 zal Wetlantec al het onderhoud uitvoeren. Ook zal de garantie op uw systeem tot minimaal deze periode geldig zijn.

Vanaf 1 april 2019 zal het onderhoud via de VVE moeten worden uitgevoerd. Hierover zal in 2018 een contractvoorstel worden opgesteld.

Tijdens de onderhoudsperiode tot 31 maart 2019 zal Wetlantec mogelijk ook het riet maaien van de helofytenfilters die daarmee zijn beplant. Wetlantec zal het maaien voorzien maar neemt de vegetatie niet mee. Indien u hiervoor een plek (bijvoorbeeld composthoop) heeft voorzien brengen wij het daarheen. Indien er geen plek is voorzien laten we het riet achter naast het filter.

Optioneel kunnen wij de vegetatie afvoeren.

Wij vragen u er zorg voor te dragen het gebied rondom het helofytenfilter vrij te houden van onkruid om het filter te beschermen. Wij controleren hier op en kunnen besluiten uw systeem niet te onderhouden als blijkt dat er van buitenaf veel onkruid in het systeem groeit.

Mocht u zelf onkruid zien kunt u dit ook zelf verwijderen, het is veilig om op het systeem te lopen.


← FAQ