De planten op het helofytenfilter sterven bovengronds af, maar niet ondergronds, de wortels gaan in winterrust. De zuivering vindt hoofdzakelijk plaats door de bacteriën en micro-organismen.

Doordat het afvalwater relatief warm is en omdat het filter door de planten beschermd wordt tegen vorst zal de temperatuur in het helofytenfilter niet dusdanig sterk dalen dat de werking dusdanig achteruit gaat dat de beoogde waterkwaliteit niet behaald wordt.


Category: FAQ, FAQ Buitenplaats Oosterwold, FAQ Centrumeiland, Vraag & Antwoord water in Oosterwold

← FAQ