Percolatie is een term uit het waterbeheer. Onder percolatie wordt in ons geval verstaan: “de neerwaartse beweging van water in de onverzadigde zone van de zuivering”


Category: FAQ

← FAQ