De werking van een septictank is gebaseerd op anaerobe sedimentatie van het afvalwater, waarbij de onoplosbare deeltjes in het afvalwater worden afgescheiden. Er vindt hiermee bezinking van vaste deeltjes plaats en de drijvende bestanddelen in het afvalwater vormen een drijflaag. Het vloeibare deel van het afvalwater stroomt vervolgens uit de septic tank en kan verder gezuiverd worden door bijvoorbeeld een helofytenfilter, geloosd worden op oppervlaktewater of in de bodem.


Category: FAQ

← FAQ