Een helofytenfilter is een decentraal en duurzaam alternatief voor de centrale riolering, ook wel communale riolering genoemd. Dit houdt in dat het afvalwater het gebied niet verlaat maar lokaal gezuiverd wordt tot water van minimaal dezelfde kwaliteit als die van de centrale zuivering.

Een helofytenfilter, riet-zandfilter of constructed wetland is een systeem dat op natuurlijke wijze afvalwater van verschillende herkomst zuivert. De systemen zijn geoptimaliseerd waardoor ze duurzaam, energievriendelijk, reuk en geurloos zijn en voldoen aan de strengste lozingseisen. Op onze productenpagina leest u meer over de werking van de verschillende typen helofytenfilters.

Lees ook meer over een (oud) voorbeeldproject van onze systemen, aangelegd in Gemeente De Wolden.

Gemeente De Wolden
Een citaat uit het rapport: “Het zuiveringsrendement op BZV en CZV is resp. 99,5% en 95%. De waarden voor onopgeloste bestanddelen en ammonium zijn binnen de norm van IBA klasse IIIA.”

 


Category: FAQ

← FAQ