CWF için ön arıtma sistemi bir çöktürme tankıdır. Burada askıda katı maddeler tankın dibine çökecektir. Bu tank biyolojik olarak aktif haldedir, yani sudaki do

0ğal gelişen bakteriler besinleri daha az zararlı formlara indirger.


Category: FAQ

← FAQ