Het helofytenfilter berust voor een groot deel op bacteriële zuivering. U begrijpt ook dat het doorspoelen van een frituurvet of brandstof niet wordt gewaardeerd door de bacteriën in uw systeem. En dat de bacteriën zich beter voelen bij biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel dan het gebruik van chloor of bleekproducten. Ten alle tijden geldt dat (overmatige) lozing van bacterie dodende middelen en stoffen kan leiden tot een verminderde werking van het systeem. De garantie is ook afhankelijk van uw lozing op het systeem.

Hoe minder van deze ‘bacterie-dodende’ stoffen, hoe minder onderhoud u heeft op langere termijn of hoe langer uw systeem mee gaat. Duurzaamheid loont dus.

Bekijk onze handleiding voor meer informatie wat wel en wat niet in het filter mag en wat u moet doen bij een storing. Let op: voor de Buitenplaats zijn alternatieve afspraken gemaakt over het onderhoud & garantie. Kijk ook eens bij dit antwoord.

Kijk ook op http://www.nietinhetriool.nl/ voor meer informatie over wat wel en wat niet mag worden geloosd.

 

Bekijk ook de flyer van RIONED over wat wel en niet in het toilet mag.

Flyer alle thema s


Category: FAQ, FAQ Buitenplaats Oosterwold, FAQ Centrumeiland, Vraag & Antwoord water in Oosterwold

← FAQ