Het systeem kent een initiële technische levensduur van circa 15 jaar. Na deze periode jaar zal het filtersubstraat moeten worden vervangen waarna het systeem tot nog eens 15 jaar functioneel blijft.

Afhankelijk van het gebruik en het onderhoud dient het systeem na 30 jaar mogelijk geheel vervangen te worden.


Category: FAQ, FAQ Buitenplaats Oosterwold, Vraag & Antwoord water in Oosterwold

← FAQ