Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar het beplanten van helofytenfilters met eetbare gewassen. Omdat de vervuiling van het afvalwater wordt bepaald door meerdere mensen is het af te raden gewassen te telen op het filter.


Category: FAQ

← FAQ