IPU’nun arıtma mantığı aerobik ve anaerobik proseslerin kombinasyonudur. CWF sistemlerinden farkı; kompakt yapısı, polipropilen tankların birbirine bağlanıp atık suyun sıralı tanklardan geçişinin sağlanmasıdır. Bu şekilde suyun etkili bir şekilde arıtımı sağlanır.


Category: FAQ

← FAQ