Het Wetlantec Helofytenfilter heeft onderhoud nodig. Wij bieden u altijd de keuze het onderhoud zelf of door derden te laten uitvoeren echter adviseren wij u het door het ervaren onderhoudsteam van Wetlantec uit te laten voeren. Onze onderhoudsploeg komt dan periodiek bij u langs om volgens een onderhoudsprotocol het nodige onderhoud uit te voeren.

Het onderhoud bestaat uit:

 • Drijflaag inspecties verschillende putten
 • Indien aanwezig is, afvoeren
 • Bezinklaag inspectie septictank
 • monster bezonken sediment
 • Uitgebreide pompinspectie inclusief
 • Lichten van pomp
 • Corrosie inspectie
 • Schoonmaken pomp
 • Werking controleren pomp
 • Controle bevestiging pompsturing
 • Automatische pompsturing en werking alarmbeveiliging controleren
 • Effluent-monsternameput inspectie
 • Effluent inspectie op geur en helderheid d.m.v. een inspectiemonster
 • Helofytenzandfilter inspectie, visuele beoordeling biomassa en filterzand
 • Reinigen van de distributieleidingen op filter indien nodig
 • Maaien riet en van filter harken
 • Optioneel afvoeren en verwerken
 • Algehele controle op gebreken, corrosieschade, lekkage, schade aan omheining
 • Geheel netjes afsluiten en schoon achterlaten

Op onze onderhoudspagina leest u meer over het onderhoud wat wij uitvoeren. Heeft u nog geen onderhoud, maar wilt u dit wel? Vul dan dit formulier in en wij komen bij u langs om de status van uw systeem te controleren.


Category: FAQ

← FAQ