Vertical Flow Constructed Wetland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afvalwater wordt verzameld in een vet afvangende installatie (1) waar het kan worden gefilterd. Vanuit de pompput (2) wordt het water in een aantal malen per dag over het helofytenfilter gepompt (4). Hier stroomt het langs de wortels van de beplanting (3) en door de verschillende lagen filtersubstraat (5) Het gezuiverde afvalwater (effluent) stroomt via drainage netwerk (6) in een controle-inspectieput (7) waarna het geïnfiltreerd kan worden in de bodem (8) of geloosd kan worden op een sloot.

 


Category: FAQ

← FAQ