Deze kleinschalige vorm van afvalwaterzuivering kenmerkt zich door een compacte uitvoering die in tanks onder de grond wordt geplaatst. De werking berust op anaerobe en aerobe activiteit van micro-organismen en bacteriën. Het afvalwater wordt verzameld in een anaerobe voorbezinking waarvan uit het in beluchtingscompartimenten en bezinkingscompartimenten verder behandeld wordt

Op de website van IBA Helpdesk (www.ibahelpdesk.nl) kunt u meer informatie vinden over twee projecten wat Wetlantec heeft uitgevoerd:

Saneringsproject Gulpen

Saneringsproject Gemeente Bergh


Category: FAQ

← FAQ