Een helofytenfilter zuivert het afvalwater dichtbij de bron. Het water stroomt vanaf de huizen onder vrij verval naar de pompinstallatie vanwaar het in enkele malen per dag over het filter wordt gepompt. De pompen van het helofytenfilter staan dus maar een klein deel van de dag te draaien. Voor 1 helofytenfilter is maar 1 pomp nodig. Voor een centraal systeem wordt het water met een grotere pomp onder druk gebracht en ver weg gepompt. Indien de ontvangende rioolwaterzuivering niet in de buurt ligt wordt het water vaak nog een aantal malen verpompt om het op locatie te krijgen. Eenmaal bij de zuivering aangekomen wordt het water behandeld wat op haar beurt weer veel energie vraagt. Al met al een flinke energiepost dus in vergelijking met die ene pomp van het helofytenfilter.

Ook kan het zijn dat het rioolstelsel tussen Centrumeiland en de centrale waterzuivering vergoot dient te worden om al het afvalwater te kunnen vervoeren. Ook dit wordt bespaard als er een helofytenfilter wordt gebouwd.

Naast de energiebesparing biedt het natuurlijke planten systeem ook een CO2 voordeel op, echter komt er bij de biologische zuivering van afvalwater ook weer CO2 vrij.


Category: FAQ

← FAQ