Giriş suyu arıtma sistemine yönlendirilen sudur, normalde evsel atık sular giriş suyunu oluşturur, yoğun kokulu ve grimsi renktedir.


Category: FAQ

← FAQ