Çürütücü tank daha büyük bir ön arıtma sistemidir, büyüklük ve hacme göre daha çok kentsel uygulamalarda kullanılır. Pek çok uygulamada birbirine bağlı iki veya üç odacığa ayrılmakta, bu sayede atık su çökmekte ve arıtım başlamaktadır.


Category: FAQ

← FAQ